O pohár starosty města Turnova - 6.ročník, Turnov

Termíny


Začátek akce 20. 5. 2023
Konec akce 20. 5. 2023
Čas 13,30 - 18,00 hod
Ukončení registrace 18. 5. 2023

Obsazenost


Volno 1
Obsazeno 129
Celková kapacita 130

Požadavky


Minimální věk v den nástupu 1 let

Cena


Do 1. 5. 2023 150 Kč vč.DPH
Do 18. 5. 2023 200 Kč vč.DPH
Konečná cena Aktuální cena 200 Kč vč.DPH

Popis a více informací

Den konání: 20.5.2023 

Čas konání: 14,00* - 18,00 hod. 

* pozn. Od 13,30 - 14,00 hod. je nutné vyzvednutí startovních balíčků

Místo konání: Areál Maškovy zahrady

Kapacita závodů: 130 účastníků


Kategorie závodů

Fitness E - 2019 a mladší

Fitness D - 2018 - 2017

Fitness C - 2016 - 2015

Fitness B - 2014 - 2013

Fitness A - 2012 - 2011

Fitness K - 2010 - 2009

Fitness L - 2008 - 2006

Fitness Masters (dospělí)  - 2005 a starší 

Rodinná štafeta dvojic ( dítě + rodič)

Speed mladší

Speed starší

*pozn. Pořadatel si vyhrazuje právo na úpravu kategorií dle množství přihlášených v jednotlivých kategoriích.


Formát závodů

Závody nejmladších - kategorie Fitness E 

Pro naše nejmladší je připravena nejkratší trať na parkovišti, kterou mohou objet jak na inline bruslích, tak například i na odrážedle. Na každého při vyhlašování čeká pamětní medaile a drobná odměna.

Závody jednotlivců - kategorie Fitness D - Fitness Masters

Na tyto závodníky z řad dětí i dospělých čekají dvě tratě - závod na malém kolečku na parkovišti a závod na "dlouhé" trati, tjst. jedno kolečko kolem koupaliště. 

Novinka - rodinná štafeta dvojic

Účastnit se mohou i dvojice, které již závodí v kategoriích jednotlivců, pro dvojice je připravena dovedností dráha, tak aby ji zvládli jak Ti nejmladší, tak Ti starší, nemusíte mít žádné obavy. Cílem je zapojení rodin, jejich generační propojení a pobavení. 

Kategorie speed mladší / starší

Účastnici mají závodní brusle - speedy, dle věku budou rozděleny do dvou kategorií. Na každého z nich čeká jedno malé kolečko - sprint a následně na mladší jedno kolečko kolem koupaliště, starší si areál prohlédnou hned dvakrát.


Pravidla závodů

Průběh závodů

Všichni závodníci jsou dle roku narození rozřazeni do kategorií ( rozhodující pro určení kategorie je věk v roce, kdy se závod koná - tjst. pokud je např. někomu v den závodů 11 let, ale v roce 2023 dosáhne 12 let, je mu počítán věk 12 let) 

Všechny kategorie jedou nejprve sprint ( závod na malém kolečku) - kde se startuje v max. 6 lidech / rozjížďka, následně se po přestávce vyplněné doprovodným programem přesouváme na start "dlouhé tratě", kde může startovat až 8 závodníků / rozjížďka.  

Systém bodování

Každý závodník získává za umístění body. Body se mu z obou závodů sčítají a vítězí ten, jehož součet bodů z obou závodů bude nejnižší. Pokud by došlo k rovnosti bodů, rozhoduje čas na dlouhé trati. V případě, že někdo nějaký závod nedokončí, započítá se mu výsledek, jako by dojel v kategorii na posledním místě.

Př. Josef skončil ve sprintu na 1. místě, závod na dlouhé trati zvládl na 3.místě = získává 4 body

Pavel skončil ve sprintu těsně na 2.místě, závod na dlouhé trati ovládl - 1.místo = získává 3 body

Takto by ve výsledcích figuroval Pavel před Josefem

Startování

Závodník je povinen dostavit se do heat prostoru ( předstartovní místo) cca 10 minut před začátkem svého závodu. Organizátor závodníky řadí na start, chybějící vyvolají. Nedostaví - li se ani přes opakovanou výzvu, není mu umožněn start a je mu započítán výsledek posledního v kategorii. Odstartování závodů předchází pokyn "připravit se na startovní pozice", načež následuje zvukový signál ke startu.


Předběžný program (uvedené časy jsou orientační)

     13,30 - 14,00 hod. - vyzvednutí startovního balíčku

14,00 hod. - slavnostní zahájení

14,10 - 14,25 hod. - možný trénink na trati

14,30 - 17,30 hod. - závody sprint, dlouhá trať

17,30 - 18,00 hod. slavnostní vyhlášení všech kategorií *

* pozn. V případě neúčastni na vyhlášení nevzniká organizátorovi povinnost předání výhry závodníkovi.

Povinná výbava

Všichni účastníci mladší 18 let jsou povinni mít startovní číslo, ochrannou přilbu a chrániče kolen, loktů a zápěstí. 

Všichni účastníci starší 18 let jsou povinni mít startovní číslo a ochranou helmu. Přesto doporučujeme mít i chrániče kolen, loktů a zápěstí.

Bez čísla, ochranné přilby a dalších požadovaných bezpečnostní prvků nebude závodníkovi umožněno se závodů zúčastnit.

Startovné

150 Kč - registrace do 30.4.2023

200 Kč - registrace do 18.5.2023

  • U rodinné štafety se platí poplatek v případě, kdy jeden či ani jeden nezávodí v kategorii jednotlivců. NUTNÉ UVÉST PŘIHLÁŠKU NA RODINNÉ ŠTAFETY DO POZNÁMKY PŘI REGISTRACI
  • Příklad
  • pokud rodič i syn závodí ve svých kategoriích - nic neplatí

pokud závodní např. pouze syn a rodič s ním pojede štafetu - platí se pouze za rodiče

pokud se přihlásí rodinná dvojice, ve které ani jeden nezávodí ve své kategorii - platí se za oba

Startovné zahrnuje

Startovní balíček ( číslo, drobné občerstvení)

Pamětní medaili ( první tři v kategoriích od kategorie fitness D pohár)

Drobné dárky od partnerů akce

Zdravotnickou službu

Bezplatné parkování

Úrazové pojištění není součástí ceny

Doprovodný program

Workshop plus exhibice Prague Roller Girls 

Soutěže s Decathlonem
Školička bruslení s trenéry SPORTINLINE pro děti a dospělé
Výprodej bruslí z půjčovny SPORTINLINE za zlomek pořizovací ceny
Testování modelů bruslí značky Tempish
Stánek knihovny Antonína Marka Turnov
a další

Kompletní pravidla závodů

Každý registrovaný je povinný uhradit startovní poplatek do 5 dnů od přihlášení, v případě, že není platba uhrazena do této doby, je přihláška zrušena.
Online registrace končí 18.5.2023. Registrace na místě není možná.
Organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci dříve bez předchozího oznámení.
Registrace je považována za platnou až v momentě zaplacení a připsání poplatku na účet pořadatele v plné výši.
Registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a nevratný.
Závodů se mohou zúčastnit závodnici, kteří mají požadované bezpečností prvky a čitelně umístěné startovní číslo.
Pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to, zda již věku před závodem dosáhl, nebo ještě v tomto roce dosáhne.
Závody se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek ( extrémní vedra, mrazy nebo bouřky) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.
Při závodech je zakázáno jakékoliv zkracování závodní tratě.
Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Pořadatel závodu neručí za odložené věci.
Startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednou později, či si je jiným způsobem nárokovat.
Podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníky na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné.
V kategoriích Fitness nejsou povoleny speed brusle, kolečka velikost max. 90 mm. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích, kategoriích a těchto pravidel bez předchozího oznámení.
Pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení.
Veškeré obrazové, zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodů mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele, nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku na jakoukoliv odměnu.
Účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodů bez nároku na vrácení startovného.

Každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl veškeré informace k závodům, jejich pravidla, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. Startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodům je dostatečně pojištěn. Dále se bude řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby. Závodů se účastní dobrovolně.

Pořádá:
 
SPORTINLINE, z.s.
IČ:08466700
Za podpory města Turnova.
 
Partneři akce:
Generali Česká pojišťovna
Decathlon
Pamico
Maškova Zahrada
Městská knihovna Antonína Marka
Městská sportovní Turnov
potraviny Domino
Resim
Střední zdravotnická škola Turnov

Momentálně nemáme v nabídce další závody.

Generální partner

Generali

Sportinline © 2023   All Rights Reserved