Podmínky přijetí na tábor

Podmínky pro příjetí dítěte na tábor

 1. Věk 5* – 12 let
 2. Uhrazení příměstského tábora do 7 dnů od potvrzení registrace
 3. V den nástupu na tábor dodání potvrzení rodičů o zdravotním stavu dítěte

* podmínkou pro přijetí 5letého dítěte je účast staršího sourozence, u všech dětí požadujeme samostatnost (WC, stravování)

Storno podmínky:

  1. Při zrušení registrace více než 30 dní před nástupem na příměstský tábor není stornovací poplatek účtován.
   Při zrušení registrace více než 20 dní před nástupem na příměstský tábor činí stornovací poplatek částku ve výši 40 % z celkové ceny tábora.
   Při zrušení registrace více než 15 dní před nástupem na příměstský tábor činí stornovací poplatek částku ve výši 60 % z celkové ceny tábora.
   Při zrušení registrace více než 7 dní před nástupem na příměstský tábor činí stornovací poplatek částku ve výši 80 % z celkové ceny pobytu.
   Při zrušení registrace méně než 4 dny před nástupem na příměstský tábor činí stornovací poplatek částku ve výši 100 % z celkové ceny tábora.

 

  1. V případě nemoci, znemožňující účast dítěte na táboře, nebudou storno poplatky účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.

 

  1. V případě, že registrovaný účastník zruší svojí registraci, ale nalezne za sebe náhradníka, který se zaregistruje a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně registrovanému účastníku storno poplatky účtovány.

 

  1. Zrušení registrace na tábor lze provést pouze elektronicky na e-mail pavel@sportinline.cz. Za den zrušení registrace je považováno datum doručení emailu organizátorům tábora.

 

  1. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátora tábora, nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část.

 

  1. Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení zaplacené částky nebo její poměrné části, bude organizátorem zaslána do 14 dnů od zrušení registrace tábora na účet registrovaného.